Adres biura

ul. Długa 125
38-480 Sieniawa

Numer telefonu

783 876 985

Adres e-mail

biuro@decreta.pl

Zapewniamy profesjonalne usługi księgowe związane z rozwojem Twojego biznesu

Nasze usługi

KPIR i Ryczałt

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałtu ewidencjonowanego obejmuje

– zapisy w PKPiR oraz książce ewidencji ryczałtu,
– ewidencję VAT – sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT oraz ich przekaz do US,
– ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i przygotowanie dowodów wpłat lub przelewu na poszczególne zobowiazania podatkowe,
- plan amortyzacji oraz ewidencję środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencję wyposażenia,

Księgi Handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:

– zasady polityki rachunkowości,
– zakładowy plan kont i jego wdrożenie,
– zapisy w ewidencji kont syntetycznych i analitycznych,
– wyliczenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
– ustalenie należnego i naliczonego podatku VAT,
– deklaracje podatkowe oraz wysyłka ich do US,
– wykonywanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS,
– plany amortyzacji oraz ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
- zeznania roczne,
- pomoc w przygotowaniu wniosków KRS,
- zamknięcie roku obrachunkowego pod względem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Obsługa Kadrowo-Płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

– umowy o pracę bądź cywilno-prawne (umowa o dzieło, zlecenia),
– listy płac oraz rachunki do umów cywilno-prawnych,
– kartoteki pracowników wraz z wymaganą dokumentacją,
– deklaracje na potrzeby ZUS i Urzędów Skarbowych (PIT-4R),
– zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-8B, PIT-40.

Masz do nas jakieś pytania?