Zajmujemy się obsługą:

– osób prywatnych;
– jednoosobowych działalności gospodarczych;
– spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i komandytowych;
– stowarzyszeń i fundacji;
– gospodarstw rolnych

Obszar działalności biura to szeroko pojęta księgowość obejmująca ryczałt ewidencjonowany, książkę przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczanie podatków, rozliczenia ZUS i płace. Zajmujemy się pomocą w wypełnianiu wniosków kredytowych, leasingowych i innych. Realizujemy wnioski o dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych z PFRON. Kontaktujemy się z Urzędem Skarbowym i ZUS w prowadzeniu bieżących spraw klienta. W przypadku kontroli działalności przez Urząd Skarbowy czy ZUS podejmujemy się kompleksowej reprezentacji klienta w kontaktach z wyżej wymienionymi instytucjami.

Dostarczanie dokumentów:

– osobisty dowóz dokumentów przez klienta do siedziby biura;
– możliwość skorzystania z podajnika dokumentów, dzięki któremu minimalizujemy kontakt „face to face” – opcja niezwykle istotna w czasach pandemii a dostępna przez 24 godziny 7 dni w tygodniu;
– przesyłka dokumentów za pomocą maila i możliwość ich uzupełnienia o oryginały w późniejszym terminie;
NOWOŚĆ odbiór dokumentów bezpośrednio od klienta – brak obciążenia związanego z koniecznością dowozu ich do naszej siedziby.